W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także  z przeważającą formą pracy poza ośrodkiem. W czasie izolacji społecznej wspieramy naszych podopiecznych w zmienionych warunkach organizacyjnych. Mając na uwadze ograniczenia naszych podopiecznych wynikających...

Szanowni Państwo, Na podstawie decyzji nr PSI.6334.88.2020 Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka z dnia 18.06.2020 r. zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego – Dziennego Domu Pomocy, Świetlicy Opiekuńczej „Dziupla pod Chmurką” na okres od dnia 22.06. 2020 do dnia 05.07.2020 r. Decyzję podjęto na podstawie art. 11 ust....

Skip to content