Obowiązkowe rozliczenie PIT za 2015 rok dotyczy również naszych seniorów. Aby skutecznie dopełnić tej formalności nasza placówka postanowiła zaprosić specjalistkę w dziedzinie ubezpieczeń społecznych panią Urszulę Cwojdzińską, która w prosty i przystępny sposób przeprowadziła naszych seniorów przez wszystkie etapy wypełniania rozliczenia podatkowego. [caption id="attachment_926" align="alignnone" width="300"] OLYMPUS DIGITAL...

Do testu przystąpiło 10 seniorów, którzy musieli wykazać się zdobytą wiedzą podczas pogadanki nt. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Po sprawdzeniu i podsumowaniu testów, należy stwierdzić, że nasi seniorzy bardzo wiele wiedzą na ten temat. Gratulujemy!  ...

Ryt­mi­ka to nowa pro­po­zy­cja zajęć dla naszych se­niorów i oka­zało się, że to strzał w dzie­siątkę. Se­nio­rzy bar­dzo chętnie ko­rzy­stają z tej for­my ak­tyw­ności, zwłasz­cza, że jest do­sto­so­wa­na do ich wie­ku i możliwości. Organizacja: Alicja Cedzidło. [caption id="attachment_913" align="alignnone" width="300"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]...

Skip to content