Jak zapobiegać zakażeniu?

Jak zapobiegać zakażeniu?

PAMIĘTAJ!

Gdy zaobserwujesz u siebie objawy, takie jak gorączka, kaszel, duszności i trudności z oddychaniem, to:

bezzwłocznie, telefonicznie powiadom właściwą stację sanitarno — epidemiologicz:

Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Chorzowie pełni całodobowy dyżur pod numerem 692 180 830

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy:

112

lub skontaktuj się z najbliższym oddziałem zakaźnym:

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie 797 189 603

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa:

800  190 590

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ DO PORADNI POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne, ponieważ jeden chory pacjent (również TY) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content