CHORZOWSKA LAUBA – JESTEŚMY DLA CIEBIE

Na Stowarzyszenie Chorzowska Lauba składa się grupa pasjonatów poświęcających każdą wolną chwilę pracy dzięki, której konsekwentnie spełniają marzenia swoje i niejednokrotnie innych. Od lipca 2012 roku Stowarzyszeniu „Chorzowska LAUBA” powierzono realizację zadania publicznego: prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ulicy Dąbrowskiego 104.
Dzienny Dom Pomocy jako placówka działająca w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej ma zaspokajać podstawowe potrzeby swoich podopiecznych. Jest ona alternatywą stojącą pomiędzy kompleksową opieką sprawowaną nad osobami starszymi w Domach Pomocy Społecznej, a kilkugodzinnymi spotkaniami w klubie seniora. Dzienny Dom Pomocy ma zapewniać poczucie stabilizacji osobom starszym bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

OSTATNIE WYDARZENIA

Skip to content