DROGI SENIORZE MASZ PROBLEM ZADZWOŃ…

DROGI SENIORZE MASZ PROBLEM ZADZWOŃ…

DROGI SENIORZE MASZ PROBLEM ZADZWOŃ…

ŚLĄSKI TELEFON DLA SENIORA SENIOR-FON. OPERATOREM TELEFONU
JEST REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

tel. 325065640

TELEFON JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 18.00

DYŻUR PEŁNIĄ: PSYCHOLOGOWIE, TERAPEUCI, PEDAGODZY, PRACOWNICY SOCJALNI I INNI INTERWENCI.

SENIOR-FON SPEŁNIA DWIE FUNKCJE:

FUNKCJA NR 1 – TERAPEUTYCZNA, WSPARCIE EMOCJONALNE, PSYCHOLOGICZNE, ROZMOWA
WSPIERAJĄCA, POMOC W PRZEŁAMANIU POCZUCIA OSAMOTNIENIA, WZMOCNIENIE POCZUCIA
BEZPIECZEŃSTWA. W TYM TRUDNYM CZASIE, OSAMOTNIENIE SENIORÓW, CZASAMI BRAK WSPARCIA, CZASEM
BEZSILNOŚĆ, DAJĄ SIĘ WE ZNAKI, TEJ JAKŻE NARAŻONEJ NA NIEBEZPIECZEŃSTWO GRUPIE SPOŁECZNEJ.
DLATEGO RUSZAMY Z PRZEDMIOTOWYM PROJEKTEM.

FUNKCJA NR 2 – INTERWENCYJNA, GDZIE NA NASZEJ INFOLINII BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROBLEM
SENIORA, A NASI INTERWENCI BĘDĄ PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA SKUTECZNEJ KOORDYNACJI POMOCY DLA OSÓB
W POTRZEBIE W JEJ ŚRODOWISKU LOKALNYM (POWIADOMIĄ MIEJSCOWE SŁUŻBY, SPRAWDZĄ ŚCIEŻKĘ
POMOCY, ZAINTERESUJĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, INNE WEDŁUG ROZEZNANEJ SYTUACJI)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content