Międzynarodowe spotkanie 'From Integration to INClusion’

Międzynarodowe spotkanie 'From Integration to INClusion’

Dzięki współpracy zawiązanej z innymi Stowarzyszeniami działającymi na rzecz niepełnosprawnych mieliśmy okazję wziąć w kolejnym międzynarodowym spotkaniu poświęconemu zatrudnieniu
w/w osób.

Uczestnicy: Maria Woźniak, Barbara Tworeszczuk, Seweryn Woźniak & Katarzyna Gruszka.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content