Spotkanie z kierownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

Spotkanie z kierownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

W dniu 12 marca 2013 r. odbyło się I spotkanie kadry pomocy społecznej w Dziennym Domu Pomocy – placówce pod agendą Stowarzyszenia „Chorzowska LAUBA” w ramach dobrych praktyk w zakresie aktywnych działań w sektorze polityki społecznej. W spotkaniu uczestniczyło 5 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie (Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Stanisław Kowolik oraz czterech kierowników). Wizyta studyjna miała na celu upowszechnienie „Dobrych Praktyk” oraz rozwijanie współpracy i partnerstwa z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz osób starszych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content