Wersja dla niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba” informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie Stowarzyszenia.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie Stowarzyszenia 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Stowarzyszeniu, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia Stowarzyszenia o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: chorzowskalauba@interia.pl,
2. listownie na adres:

Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”
ul. Dąbrowskiego 104
41-500 Chorzów

Jednocześnie przypominamy, że z Stowarzyszeniem można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranem,
2. pocztą elektroniczną, adres: chorzowskalauba@interia.pl,
3. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 32 247 96 73.

Skip to content