Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Galeria Malarstwa Polskiego 1800-1945 pochodzi w większości ze zbiorów przedwojennego Muzeum Śląskiego, gromadzonych w latach 1927-1939 przez ówczesnego dyrektora dr. Tadeusza Dobrowolskiego. Galeria malarstwa obejmuje najważniejsze zjawiska i kierunki w sztuce polskiej, począwszy od klasycyzmu, realizmu, poprzez romantyzm, sztukę Młodej Polski, symbolizm, secesję, impresjonizm aż po malarstwo okresu międzywojennego.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content