Wykład Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz.

Wykład Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz.

Dnia 22.03.2019 r.  do Dziennego Domu Pomocy zaproszony został  Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz. Pan leśniczy zapoznał podopiecznych z tematyką swojej pracy. Opowiedział o zasobach i walorach przyrodniczych lasów polskich również w aspekcie zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej. Na koniec zwrócił uwagę na ważność realizowanych zalesień w kontekście lokalnej ochrony przyrody.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content