Zarząd

Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba” zrzesza w chwili obecnej dwudziestu członków, których pasją i życiowym celem jest działanie na rzecz społeczności lokalnej, wsparcie i pomoc potrzebującym. Trudno jest dokonać charakterystyki wszystkich osób, warto jednak nadmienić, że w szeregach Stowarzyszenia jest wielu pedagogów i socjologów, pracujących zarówno w szkolnictwie, jak i w sektorze pomocy społecznej. Mają oni znakomitą wiedzę i doświadczenie w pracy socjalnej z osobami wywodzącymi się ze środowisk zmarginalizowanych.

Członkowie Stowarzyszenia są kompetentnymi i wysoce wykwalifikowanymi pracownikami różnych branż, których łączy chęć dzielenia się swoimi pomysłami z innymi, ogromna potrzeba działania, walka ze społecznymi niesprawiedliwościami i ogromna potrzeba niesienia pomocy, tym, którzy sami nie potrafią sobie poradzić.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Maria Woźniak – Prezes Stowarzyszenia
Łukasz Libuda – Sekretarz Stowarzyszenia
Barbara Tworeszczuk – Skarbnik Stowarzyszenia
Skip to content