Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy oraz Świetlicy Opiekuńczej „Dziupla pod Chmurką”.

Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy oraz Świetlicy Opiekuńczej „Dziupla pod Chmurką”.

Szanowni Państwo,

Na podstawie polecenia nr 60/2020 Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka z dnia 10 kwietnia 2020 r. zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego – Dziennego Domu Pomocy, Świetlicy Opiekuńczej „Dziupla pod Chmurką” na okres od dnia 11.04. 2020 do dnia 24.04.2020 r. Decyzję podjęto na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenieniu się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content