Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy oraz Świetlicy Opiekuńczej „Dziupla pod Chmurką”.

Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy oraz Świetlicy Opiekuńczej „Dziupla pod Chmurką”.

Szanowni Państwo,

Na podstawie decyzji nr PSI.6334.48.2020 Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka z dnia 24 kwietnia 2020 r. zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego – Dziennego Domu Pomocy, Świetlicy Opiekuńczej „Dziupla pod Chmurką” na okres  od dnia 25.04. 2020 do dnia 10.05.2020 r. Decyzję podjęto na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenieniu się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content