DROGI SENIORZE MASZ PROBLEM ZADZWOŃ…

DROGI SENIORZE MASZ PROBLEM ZADZWOŃ…

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

tel. 325065640

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa
wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem
bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej.
Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem
seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób
w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę
pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content