PAMIĘTAJ! Gdy zaobserwujesz u siebie objawy, takie jak gorączka, kaszel, duszności i trudności z oddychaniem, to: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom właściwą stację sanitarno — epidemiologiczną: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Chorzowie pełni całodobowy dyżur pod numerem 692 180 830 w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy: 112 lub skontaktuj się...

Szanowni Państwo, Na podstawie polecenia nr 10/2020 Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego - Dziennego Domu Pomocy, Świetlicy Opiekuńczej "Dziupla pod Chmurką" na okres od dnia 12.03. 2020 do dnia 25.03.2020 r. Decyzję podjęto na podstawie...

Skip to content