Cały tydzień przygotowywaliśmy tradycyjne, ludowe wycinanki. Prace naszych „domowników” wyjadą do Niemiec, miasta partnerskiego Iselor – do placówek podobnych do naszej. Powstały w ramach arteterapii. Prowadzący Marzena Woźniak. ...

Jak co wtorek, klub żywej historii zgromadził wszystkich naszych „domowników”. Tym razem tematem opowieści są czasy drugiej wojny światowej. Część podopiecznych pamięta te czasy ze swojej młodości. Dlatego też po wykładzie odbywa się żywa dyskusja. Prowadzenie: Alicja Cedzidło. ...

Dnia 29.03.2013 r. w Dziennym Domu Pomocy odbyło się przedświąteczne spotkanie podopiecznych, pracowników, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy w Chorzowie oraz zaprzyjaźnionego Proboszcza Parafii Świętego Ducha w Chorzowa – ks. Grzegorza Kotyczki. Wiele życzliwych słów skierował ks. Proboszcz do pensjonariuszy i wszystkich zaproszonych gości. Po krótkiej...

Po mięsięcznej pracy na zajęciach z biblioterapii ukończyliśmy porządkować naszą bibliotekę. Każda książka została opisana na fiszce, otrzymała sygnaturę i miejsce na półce. Wszyscy aktywnie włączyli się w pracę, pan Stefan i Pani Małgosia stali się introligatorami, pani Alicja i pan Egon przygotowywali kartki na...

Skip to content