Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy w Chorzowie, Darczyńcy oraz Przyjaciele. Po krótkiej przemowie kierownika Dziennego Domu Pomo i życzeniach wielkanocnych zgodnie z polską tradycją zaproszeni goście, pensjonariusze oraz cały personel Dziennego Domu Pomocy zasiedli do stołu przy uroczystym wielkanocnym posiłku. Miłym akcentem...