Galeria Malarstwa Polskiego 1800-1945 pochodzi w większości ze zbiorów przedwojennego Muzeum Śląskiego, gromadzonych w latach 1927-1939 przez ówczesnego dyrektora dr. Tadeusza Dobrowolskiego. Galeria malarstwa obejmuje najważniejsze zjawiska i kierunki w sztuce polskiej, począwszy od klasycyzmu, realizmu, poprzez romantyzm, sztukę Młodej Polski, symbolizm, secesję, impresjonizm aż...

To największy bunkier wybudowany w pasie Obszaru Warowny Śląsk. Była tu siedziba sztabu, to stąd wydawano dyspozycje dotyczące odcinka liczącego 60 kilometrów. W sezonie wiosennym jako pierwsi zwiedziliśmy schron przy ul. Parkowej w Chorzowie. Organizacja: Alicja Cedzidło, Ewa Adamczyk. ...

Skip to content