Szanowni Państwo, Na podstawie polecenia nr 10/2020 Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego - Dziennego Domu Pomocy, Świetlicy Opiekuńczej "Dziupla pod Chmurką" na okres od dnia 12.03. 2020 do dnia 25.03.2020 r. Decyzję podjęto na podstawie...