Szanowni Państwo, Na podstawie polecenia nr 60/2020 Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka z dnia 10 kwietnia 2020 r. zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego - Dziennego Domu Pomocy, Świetlicy Opiekuńczej "Dziupla pod Chmurką" na okres od dnia 11.04. 2020 do dnia 24.04.2020 r. Decyzję podjęto na podstawie...

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego tel. 325065640 Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci. SENIOR-FON spełnia dwie funkcje: FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne,...

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.). Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi...