Ryt­mi­ka to nowa pro­po­zy­cja zajęć dla naszych se­niorów i oka­zało się, że to strzał w dzie­siątkę. Se­nio­rzy bar­dzo chętnie ko­rzy­stają z tej for­my ak­tyw­ności, zwłasz­cza, że jest do­sto­so­wa­na do ich wie­ku i możliwości. Organizacja: Alicja Cedzidło. [caption id="attachment_913" align="alignnone" width="300"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]...

Wszyscy seniorzy na początku otrzymali kolorowe maski, które sami przygotowali podczas zajęć arteterapeutycznych. Przy skocznej muzyce z bogatym repertuarem, tańcom nie było końca. Tańce przeplatane były różnymi zabawami integracyjnymi. Była również okazja do degustacji ciasteczek z sentencją w środku. ...

Karnawał w pełni więc by nie pozostać w tyle z przygotowaniami na bal przebierańców nasi seniorzy zabrali się do pracy. Popatrzcie jak piękne maski wykonali nasi podopieczni, podczas jednych z artystycznych spotkań.  ...

Elementem identyfikującym program jest karta programu. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych w Chorzowie. Dzięki niej chorzowscy seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez organizatora i jego partnerów. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego...